Sažetak

Naziv „Japansko more” jedini je međunarodno utvrđen naziv za spomenuti morski prostor. Japan se oštro suprotstavio neosnovanim argumentima vezanim uz naziv Japanskog mora i pozvao međunarodnu zajednicu na bolje razumijevanje te teme i podršku japanskom stajalištu, kako bi se osiguralo jedinstveno korištenje imena Japansko more. Stajalište Japana dijeli se putem mnogih međunarodnih organizacija, uključujući Ujedinjene narode.