3. Pobijanje tvrdnji Republike Koreje

 

Japan nedvosmisleno pobija tvrdnje bez čvrstih temelja


Neki zemljovidi koji se koriste u Republici Koreji koriste „Istočno more“ za more na istočnoj strani, „Zapadno more“ za more na zapadnoj strani, i „Južno more“ za more na južnoj strani Korejskog poluotoka. Japan se ne protivi tome da Republika Koreja koristi naziv „Istočno more“ u domaćim publikacijama i medijima.


Međutim, Japan ne može prihvatiti namjeru da se naziv „Japansko more“ - naziv kojeg međunarodna zajednica u stvari već koristi - promijeni u naziv „Istočno more“ kojeg Republika Koreja koristi u domaćim prillikama, i da taj naziv postane međunarodni standard jer bi pomutnja zasigurno uzrokovala štetne posljedice na sigurnost međunarodnog morskog prometa. Japansko more jedini je međunarodno utvrđen naziv, i to je činjenica koja ne daje prostora raspravi. Japan nedvosmisleno pobija tvrdnje Republike Koreje i Sjeverne Koreje koje te zemlje predstavljaju pred UNCSGN, IHO i drugim međunarodnim konferencijama.


(1) Aktivnosti UNCSGN-a i Skupine stručnjaka za geografska imena pri UN-u


• (a) 10. Konferencija Ujedinjenih naroda o standardizaciji geografskih imena (kolovoz 2012)

• (b) 9. Konferencija Ujedinjenih naroda o standardizaciji geografskih imena (kolovoz 2007)

• (c) 23. Skupina stručnjaka za geografska imena pri UN-u (ožujak 2006)

• (d) 22. Skupina stručnjaka za geografska imena pri UN-u (travanj 2004)

• (e) 8. Konferencija Ujedinjenih naroda o standardizaciji geografskih imena (kolovoz - rujan 2002)

 

(2) Aktivnosti Japana pri Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji (IHO)


1. Što je IHO?


Međunarodna hidrografska organizacija (IHO) je međuvladina organizacija utemeljena 1921. za implementaciju tehničkih i znanstvenih aktivnosti s ciljem postizanja, između ostalog, najviše moguće uniformnosti u pomorskim kartama i publikacijama (uključujući popis svjetionika), kao i za unapređenje hidrografskih istraživačkih metoda i tehnologija za hidrografske aktivnosti. Uz članstvo 85 zemalja, IHO ima sjedište u Monacu.


2. Granice oceana i mora


(1) Što je Limits of Oceans and Seas (Granice oceana i mora)?


Limits of Oceans and Seas je publikacija koju izdaje IHO, a služi kao smjernica oko razgraničenja i imenovanja oceana i mora kako bi nacionalni hidrografski uredi mogli sastavljati pomorske karte.


(2) Ime Japanskog mora


Od svojeg prvog izdanja 1929. pa sve do sadašnje verzije koja je izdana 1953. Limits of Oceans and Seas za morsko područje o kojem ovdje govorimo koristi samo međunarodno utvrđeno ime Japanskog mora.


Od 1990-tih Republika Koreja zahtijeva da se ime Japanskog mora promijeni u „Istočno more“, ili da se oba naziva koriste zajedno u političkim i gospodarskim zemljovidima te zemljovidima koje koriste međunarodne organizacije. Republika Koreja ovaj je zahtjev 1997. predočila i IHO-u.


(3) Skupština IHO-a


Skupština IHO-a sastaje se svake tri godine.

 

4. Dosadašnji razvoj događaja i odgovor Japana


Japan je do sada ustrajao na tome da je Japansko more jedini naziv koji je povijesno i međunarodno utvrđen za predmetno morsko područje, te da ne postoje ni razlozi niti temelji za ikakve promjene što se tiče korištenja naziva Japansko more.

 


IHO publikacija “Limits of Oceans and Seas” koristi samo naziv Japansko more za predmetno morsko područje