Smjernice za podnošenje zahtjeva za korištenje logotipa za 30. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između Japana i Republike Hrvatske

 

Smjernice za podnošenje zahtjeva za korištenje logotipa za 30. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između Japana i Republike Hrvatske

 

2023. godine obilježavamo 30. obljetnicu uspostave diplomatskih odnosa između Japana i Hrvatske. Projekti održani u Hrvatskoj, koji zadovoljavaju određene kriterije, Veleposlanstvo Japana može prihvatiti kao događaje koji se održavaju povodom 30. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između Japana i Hrvatske. Uvjeti korištenja logotipa, svrha njegovog korištenja, te način prijave nalaze se u nastavku. Važno je napomenuti kako se za korištenje logotipa mogu prijaviti isključivo pravne osobe.

 

 

1. Uvjeti za korištenje logotipa

 

(1) Projekt se načelno mora realizirati do 31. prosinca 2023. godine, u godini 30. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između Japana i Hrvatske (projekti vezani uz mlade, kulturu, film, turizam, sport, gospodarstvo, ostali oblici razmjene između dvije zemlje i dr.)

(2) Sadržaj i svrha projekta moraju biti razumljivi i vjerojatni za realizaciju.

(3) Sponzori projekta dužni su snositi svu odgovornost za podmirenje troškova provedbe projekta (ne postoje ograničenja po pitanju financijskih potpora od strane državnih agencija, Japanske fondacije, privatnih zaklada i sl.)

(4) Sljedeći projekti ne podliježu uvjetima za korištenje oznake logotipa:

 

a) projekti koji nisu u skladu s javnim redom i moralom

b) komercijalne djelatnosti, projekti zanemarivog javnog interesa

c) prijave pojedinaca (privatnih osoba), projekti usmjereni na širenje specifičnih ideja, politička ili vjerska događanja

d) događanja koji pogoduju interesima pojedinaca ili grupacija

e) događanja čija je realizacija malo vjerojatna radi neprikladne organizacije, neadekvatnog financijskog plana i dr.

f) događanja koja su u suprotnostima s hrvatskim zakonima i propisima

g) projekti tvrtki/organizacija čije su prijave za podršku veleposlanstva odbijene u posljednjih 5 godina, ili tvrtke/ organizacije koje nisu realizirale projekte za koje su dobile podršku veleposlanstva

h) projekti tvrtki/organizacija koje su u posljednjih 5 godina lažno koristile naziv Veleposlanstva Japana kao davatelja podrške, ili su koristile lažne prijave za dobivanje podrške veleposlanstva

i) projekti za koje se ocijeni da nisu u skladu s konceptom 30. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između Japana i Hrvatske (projekti koji kao cilj imaju razmjenu između točno određenih skupina, događanja koja se ne mogu predstaviti široj publici, događanja koja su diplomatski neprimjerena i dr.)

 

 

2. Dozvola korištenja logotipa

 

Organizacije kojima se dozvoli korištenje logotipa isti mogu koristiti u svojim promotivnim aktivnostima (plakati, pamfleti, web stranice, banneri i dr.)

 

 

Logotip su izradili gđa. Anne Mari Kovač i g. Aleksandar Kovač, bivši stipendisti japanske Vlade koji su studirali u Japanu, a trenutno su aktivni kao dizajneri u Hrvatskoj.

 

 

3. Način prijave

 

Zahtjev je potrebno podnijeti najmanje mjesec dana prije željenog datuma početka korištenja logotipa (uključujući datum početka tiskanja brošura, objavljivanja na web stranici i dr.).

 

U načelu, molimo da prijavnu dokumentaciju (pod (1) u nastavku) pošaljete na naznačenu e-mail adresu (pod (2) u nastavku). Ukoliko bi postojale neke nepravilnosti ili nepodudarnosti u prijavi, Veleposlanstvo Japana zadržava pravo kontaktirati prijavitelja radi konzultacija. O rezultatu prijave veleposlanstvo će prijavitelja naknadno obavijestiti e-mailom.

 

Svi dokumenti za prijavu moraju biti napisani na engleskom ili japanskom jeziku.

*smjernice na japanskom se nalaze ovdje.

 

(1) Prijavna dokumentacija

 

a)Prijavnica

b)Pisana prisega (napomena: dokument ne treba sadržavati pečat)

c)Prikaz budžeta

d)Dokumenti koji jasno prikazuju sadržaj projekta (skica i objašnjenje projekta, program i dr.)

e)Materijali koji predstavljaju dosadašnje aktivnosti prijavitelja (brošure, pamfleti, popis prijašnjih događanja, statut ili istovrijedni dokument, popis službenika/članova i dr.)

f)(Po završetku projekta) Završni izvještaj (napomena: dokument ne treba sadržavati pečat)

 

 

Napomene:

 

1. Za projekte kojima je već prije odobrena nominalna potpora veleposlanstva, korištenje logotipa može se zatražiti uz kopiju odobrenja nominalne potpore, prijavnicu i pisanu prisegu.

 

2. Završni izvještaj potrebno je putem elektroničke pošte dostaviti veleposlanstvu unutar 3 mjeseca nakon završetka događaja. Završni izvještaj za korištenje logotipa nije potreban ako Veleposlanstvu dostavljate Završni izvještaj za nominalnu potporu.

 

3. Prilikom slanja e-maila molimo da datoteke dostavljate u .pdf formatu, te da veličina datoteka ne prelazi 10MB. U suprotnom materijale je potrebno poslati u nekoliko odvojenih e-mail poruka.

 

(2) Kontakt za prijave/upite

 

Odjel za kulturu i odnose s javnošću Veleposlanstva Japana u Hrvatskoj

e-mail: information-culture@zr.mofa.go.jp

telefon: +385-(0)1-4870-650

 

 

4. Važno

 

(1) Dokumenti dostavljeni poštom se ne vraćaju. Za vlastite potrebe preporučamo da napravite kopiju prijave.

(2) Veleposlanstvo ne daje odgovore na upite u vezi s postupkom i rezultatima postupka provjere.

(3) U slučaju odobrenja korištenja logotipa, sva odgovornost za provedbu projekta je na organizatoru.

(4) Ukoliko dođe do otkazivanja projekta ili se njegov sadržaj promijeni, o tome je potrebno odmah pismeno obavijestite veleposlanstvo.

(5) Odobrenje se može oduzeti u sljedećim slučajevima:

a. ako je nakon prijave došlo do promjene sadržaja projekta, ali veleposlanstvo o tome nije pravovremeno obaviješteno

b. ako se u prijavnoj dokumentaciji ne navedu sve pojedinosti programa, ili ako nakon prijave dođe do promjene programa te se utvrdi da projekt ne podliježe uvjetima za korištenje oznake logotipa (vidi 1.(4.))

c. u slučaju mijenjanja omjera, boje ili dizajna logotipa, ili ako se logotip koristi izvan dogovorenih okvira

(6) Odobrenje za korištenje logotipa ne podrazumijeva financijsku potporu veleposlanstva.

(7) Ukoliko želite dobiti nominalnu potporu veleposlanstva, za istu se možete prijaviti slijedeći upute na stranicama Ministarstva vanjskih poslova Japana.