Sudski tumači za japanski jezik

1. Kamelija Kauzlarić

tel: 051/622-424

mob: 091 564 1594

e-mail: kamelija.kauzlaric@gmail.com

e-mail: info@kotoba.hr

 

2. Maja Petrović

mob: 098 970 3298

e-mail: myapetrovic@yahoo.com

 

3. Mirna Potkovac - Endrighetti

tel: 051/253-040

mob: 098 9327 234

e-mail: mirna.potkovac.endrighetti@ri.t-com.hr