Vlada Japana raspisala je natječaj za dodjelu stipendija hrvatskim studentima u četiri studijska programa za studije na japanskim sveučilištima i visokim školama, koji počinju u akademskoj godini 2021.

Natječaj se realizira u skladu sa MEXT programom stipendiranja (MEXT – Ministarstvo kulture, sporta, obrazovanja, tehnologije i znanosti). Do sada je više od 70 studenata iz Hrvatske primilo stipendije japanske vlade, te se u sklopu MEXT programa školovalo u Japanu.

 

 

1. Kategorije

Za akademsku godinu 2021. nude se stipendije kako slijedi:

 

① (POST)DIPLOMSKI ISTRAŽIVAČKI STUDIJ

 

Za: studente bilo kojeg usmjerenja koji su zainteresirani za znanstveno istraživanje na japanskim sveučilištima, nakon čega se pruža mogućnost nastavka studija na magisteriju i/ili doktoratu (MA & PhD)

Uvjet: kandidati rođeni na ili poslije 2. travnja 1986. godine

Trajanje stipendije: 1.5 ili 2 godine (uključujući 6 mjeseci učenja japanskog jezika za osobe bez predznanja jezika, ili čije znanje jezika nije dostatno za studij)

 

Sve potrebne upute i prijavna dokumentacija nalaze se na sljedećem linku:

 

 

 

② PREDDIPLOMSKI STUDIJ

 

Za: studente društvenih, humanističkih ili prirodnih smjerova (sveučilišni bakalaureat)

Uvjeti:

1. kandidati rođeni na ili poslije 2. travnja 1996. godine

2. kandidat mora imati završeno 12-godišnje obavezno i sekundarno obrazovanje (osnovna i srednja škola) najkasnije do rujna 2020. godine

Trajanje stipendije: 5 godina (uključuje godinu dana pripremnih predavanja i učenja japanskog jezika za osobe koje nemaju prijašnjeg znanja jezika, ili čije znanje jezika nije dostatno za studij)

 

Sve potrebne upute i prijavna dokumentacija nalaze se na sljedećem linku:

 

 

 

③ STRUČNI STUDIJI NA VIŠIM TEHNOLOŠKIM ŠKOLAMA

 

Za: studente uže specijalnosti tehničkih predmeta (bakalaureat stručnog studija)

Uvjeti:

1. kandidati rođeni na ili poslije 2. travnja 1996. godine

2. kandidat mora imati završeno 12-godišnje obavezno i sekundarno obrazovanje (osnovna i srednja škola) najkasnije do rujna 2020. godine

Trajanje stipendije: 5 godina uključuje godinu dana pripremnih predavanja i učenja japanskog jezika za osobe koje nemaju prijašnjeg znanja jezika, ili čije znanje jezika nije dostatno za studij)

 

Sve potrebne upute i prijavna dokumentacija nalaze se na sljedećem linku:

 

 

 

④ STRUČNO USAVRŠAVANJE NA VIŠIM ŠKOLAMA

 

Za: studente uže specijalnosti poput tehnologije, ekonomije, prehrane, dizajna i sl. (bakalaureat stručnog studija)

Uvjeti:

1. kandidati rođeni na ili poslije 2. travnja 1996. godine

2. kandidat mora imati završeno 12-godišnje obavezno i sekundarno obrazovanje (osnovna i srednja škola) najkasnije do rujna 2020. godine

Trajanje stipendije: 5 godina uključuje godinu dana pripremnih predavanja i učenja japanskog jezika za osobe koje nemaju prijašnjeg znanja jezika, ili čije znanje jezika nije dostatno za studij)

 

Sve potrebne upute i prijavna dokumentacija nalaze se na sljedećem linku:

 

 

 

 

2. Rok za prijave: 21. kolovoz 2020. godine

 

Prijavna dokumentacija mora stići u veleposlanstvo najkasnije do 17:00 sati taj dan.

Prijavna dokumentacija koja ne stigne u veleposlanstvo do navedenoga roka neće biti prihvaćena.

 

Prijave se šalju na adresu:

Veleposlanstvo Japana (za MEXT 2021)

Boškovićeva 2, 10000 Zagreb

 

 

 

 

3. Kalendar

 

Testiranja i intervju za MEXT 2021 (primarni odabir/First screening) održat će se na kraju rujna 2020. godine u veleposlanstvu.

Detalji o istim bit će objavljeni naknadno na ovim stranicama.

 

* Molimo imajte na umu da bi radi pandemije COVID-19 moglo doći do daljih promjena ili otkazivanja natječaja.

 

 

Rasporedi testiranja u veleposlanstvu se razlikuju prema kategorijama stipendija kako slijedi:

 

ZA ① (Post)Diplomski istraživački studij:

 

2020

listopad: rezultati primarnog odabira u veleposlanstvu*

studeni: predaja zahtjeva za nominalni prihvat sveučilištu u Japanu

 

 

2021

veljača - ožujak: sekundarni odabir (Second screening) kandidata od strane MEXT-a u Tokiju

lipanj: KONAČNI REZULTATI MEXT-a s rješenjem o raspoređivanju stipendista na sveučilište u Japanu

rujan/listopad: odlazak u Japan (u 2021. godini neće biti odlazaka u travnju)

 

*VAŽNO: nevezano za uspjeh kandidata do ovog dijela natječaja, konačan rezultat o dodjeli stipendije ovisi o prihvatu stipendista na sveučilištu u Japanu

 

 

ZA: ②Preddiplomski studij, ③Stručni studiji na višim tehnološkim školama, ④Stručno usavršavanje na višim školama:

 

2020

listopad: rezultati primarnog odabira u veleposlanstvu*

prosinac: sekundarni odabir kandidata od strane MEXT-a u Tokiju

 

 

2021

siječanj – veljača: KONAČNI REZULTATI

početak travnja, ili rujan/listopad**: odlazak stipendista u Japan

 

 

*VAŽNO: nevezano za uspjeh kandidata do ovog dijela natječaja, konačan rezultat o dodjeli stipendije ovisi o sekundarnom izboru MEXT-a.

**samo za slučajeve direktnog upisa na sveučilište.

 

 

 

 

4. Važne napomene i često postavljana pitanja

 

OPĆI HODOGRAM IZBORA KANDIDATA U VELEPOSLANSTVU (FIRST SCREENING):

 

Prispjeće prijava > pregled prijavne dokumentacije i odabir kandidata > poziv odabranih kandidata na pismeno testiranje > intervju pred komisijom* > rezultati primarnog odabira (First Screening) > dokumenti se šalju u Japan na sekundrni odabir (Second Screening)

 

* kandidati koji zadovolje na pismenim istpitima bit će pozvani u veleposlanstvo na intervju pred ispitivačkom komisijom. Pismeno testiranje je OBAVEZNO za dobivanje stipendije. Svi kandidati pišu ispite iz engleskog i japanskog jezika bez obzira na vrstu stipendije za koju se prijavljuju (preddiplomski, diplomski, više škole). Ispit iz japanskog jezika nije presudan za dobivanje stipendije, već se koristi u svrhu ocjenjivanja entuzijazma i nivoa znanja jezika kandidata, a radi učenja jezika po dolasku u Japan prije početka studija/istraživanja. Kandidatima se preporuča da pokušaju riješiti bar neke zadatke ispita japanskog jezika za što se preporučuje minimalna priprema (linkovi na dnu stranice).

 

 

 

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA ZA (POST)DIPLOMSKI ISTRAŽIVAČKI STUDIJ:

 

a. Thesis Abstract predstavlja sažetak diplomskog rada. Ukoliko sveučilište/fakultet kojeg je kandidat pohađao ne podrazumijeva pisanje diplomskog rada, moguće je dostaviti sažetak skorijeg seminarskog rada.

b. Za područje studija u Japanu, kandidat treba odabrati područja koja se nadovezuje na dosadašnju struku, kako bi bio u mogućnosti pratiti nastavu i realizirati rezultate tokom istraživanja/studija u Japanu.

c. Za plan istraživanja (Field of Study and Research Plan) ne postoji predviđeni obrazac. Kandidat samostalno definira sadržaj i formu projekta/plana istraživanja. Preporuka je da plan ne prelazi više od 5 do 6 stranica. Također, kandidati se mole da projekt/plan istraživanja bude napisan stručno, ali na način da bude razumljiv članovima komisije koji nisu nužno njihove struke.

 

 

 

OPĆA ČESTO POSTAVLJANA PITANJA I NAPOMENE:

 

1. Osoblje veleposlanstva preporučuje donošenje dokumenata osobno ili slanje preporučenom poštom, radi mogućnosti gubitka pošiljke.

2. Dokumenti poslani elektronskom poštom neće biti prihvaćeni. Uz svaki dokument prijavne dokumentacije koji u originalu (ili ovjerenoj kopiji) nije na engleskom ili japanskom jeziku OBAVEZNO se mora priložiti engleski ili japanski prijevod. Prijevod ne mora obaviti sudski tumač - kandidat dokumente može prevesti sam.

3. Kandidat mora označiti sve stranice prijavne dokumentacije odgovarajućim brojem u gornjem desnom uglu stranice, a u skladu s dijelom prijave na koji se odnosi (npr. broj (1) za Application Form, broj (3) za Grade Transcript. itd. U slučaju da je dokument printan na obje strane papira, potrebno je označiti gornji desni ugao obje strane na papiru (pozadina dokumenta sa službenom ovjerom ili pečatom računa se kao stranica).

4. Molimo ne spajajte dokumente klamericom.

5. U odjeljku Academic Background u prijavnici (Application Form), ukupno trajanje školovanja treba uključivati trajanje ljetnog, zimskog i proljetnog odmora za svaku akademsku/školsku godinu. Molimo, ne oduzimajte trajanje odmora od zbroja školskih godina.

6. Pismo preporuke (Recommendation Letter) treba biti priloženo u zasebnoj koverti zapečaćenoj od strane osobe koja izdaje preporuku.

7. Ukoliko se prilažu kopije pojedninih dokumenata (npr. diploma, svjedodžba), iste moraju biti ovjerene u instituciji koja ih je izdala (škola/fakultet) ili od strane javnog bilježnika.

8. Fotokopije svih dokumenata su obavezne. Molimo predajte najmanje po tri kopije svakog od svojih dokumenata. Popis potrebnih dokumenata za prijavu provjerite u smjernicama (Application Guidelines)

9. Preporučuje se da kandidati zadrže jedan set kopija svih predanih dokumenata za vlastite potrebe.

10. Veleposlanstvo nije obavezno, niti je u mogućnosti, iznositi detalje o neuspjehu kandidata u bilo kojoj fazi procesa.

 

 

 

 

5. Dodatne korisne poveznice

 

Study in Japan

Portal o istraživanju

Službena stranica MEXT

WEB Japan

• Učite japanski online: 1 2 3

 

 

U slučaju nejasnoća ili dodatnih pitanja, molim obratite nam se telefonom ili elektronskom poštom:

 

- Telefon: 01 4870 650

- E-mail: mikuljan@zr.mofa.go.jp

 

Dolazak u veleposlanstvo radi konzultacija je također moguć, uz prethodnu najavu.