MEXT stipendije

 

Vlada Japana raspisala je natječaj za dodjelu stipendija hrvatskim studentima u četiri studijska programa za studije na japanskim sveučilištima i visokim školama, koji počinju u akademskoj godini od travnja 2024.


Natječaj se realizira u skladu sa MEXT programom stipendiranja (MEXT – Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije).

 

 

1. Kategorije

Za akademsku godinu 2024. nude se stipendije kako slijedi:

 

① (POST)DIPLOMSKI ISTRAŽIVAČKI STUDIJ

 

Za: studente bilo kojeg usmjerenja koji su zainteresirani za znanstveno istraživanje na japanskim sveučilištima, s ciljem nastavka i završetka studija na magisteriju ili doktoratu (MA & PhD)

Uvjet: kandidati rođeni na ili poslije 2. travnja 1989. godine.

Trajanje stipendije: 1.5 ili 2 godine (uključujući 6 mjeseci učenja japanskog jezika za osobe bez predznanja jezika, ili čije znanje jezika nije dostatno za studij). Trajanje stipendije/studija ovisi o biranom smjeru. Za detalje molimo provjeriti poveznicu u nastavku.

 

Smjernice (Guidelines) i prijavnu dokumentaciju molimo preuzmite ovdje.

 

 

 

② PREDDIPLOMSKI STUDIJ

 

Za: studente društvenih, humanističkih ili prirodnih smjerova (sveučilišni bakalaureat)

Uvjeti: za detalje molimo provjeriti poveznicu u nastavku.

1. kandidati rođeni na ili poslije 2. travnja 1999. godine

2. kandidat mora imati završeno 12-godišnje obavezno i sekundarno obrazovanje (osnovna i srednja škola/gimnazija) najkasnije do ožujka 2024. godine.

Trajanje stipendije: pet godina (uključuje godinu dana pripremnih predavanja i učenja japanskog jezika za osobe koje nemaju prijašnjeg znanja jezika, ili čije znanje jezika nije dostatno za studij). Trajanje stipendije/studija ovisi o biranom smjeru. Za detalje molimo provjeriti poveznicu u nastavku.

 

Smjernice (Guidelines) i prijavnu dokumentaciju molimo preuzmite ovdje.

 

 

 

③ STRUČNI STUDIJI NA VIŠIM TEHNOLOŠKIM ŠKOLAMA

 

Za: studente uže specijalnosti tehničkih predmeta (College of Technology (KOSEN))

Uvjeti: za detalje molimo provjeriti poveznicu u nastavku.

1. kandidati rođeni na ili poslije 2. travnja 1999. godine

2. kandidat mora imati završeno 11-godišnje obavezno i sekundarno obrazovanje (osnovna i srednja škola/gimnazija) najkasnije do ožujka 2024. godine.

Trajanje stipendije: 4 godine (uključuje godinu dana pripremnih predavanja i učenja japanskog jezika za osobe koje nemaju prijašnjeg znanja jezika, ili čije znanje jezika nije dostatno za studij). Trajanje stipendije/studija ovisi o biranom smjeru. Za detalje molimo provjeriti poveznicu u nastavku.

 

Smjernice (Guidelines) i prijavnu dokumentaciju molimo preuzmite ovdje.

 

 

 

④ STRUČNO USAVRŠAVANJE NA VIŠIM ŠKOLAMA

 

Za: studente uže specijalnosti poput tehnologije, ekonomije, prehrane, dizajna i sl. (Specialized Training College)

Uvjeti: za detalje molimo provjeriti poveznicu u nastavku.

1. kandidati rođeni na ili poslije 2. travnja 1999. godine

2. kandidat mora imati završeno 12-godišnje obavezno i sekundarno obrazovanje (osnovna i srednja škola/gimnazija) najkasnije do ožujka 2024. godine.

Trajanje stipendije: tri godine (uključuje godinu dana pripremnih predavanja i učenja japanskog jezika za osobe koje nemaju prijašnjeg znanja jezika, ili čije znanje jezika nije dostatno za studij).

 

Smjernice (Guidelines) i prijavnu dokumentaciju molimo preuzmite ovdje.

 

 

 

 

2. Rok za prijave: 17. lipnja 2023. godine

 

Prijavna dokumentacija mora stići u veleposlanstvo najkasnije do 17:00 sati taj dan.

Prijavna dokumentacija koja ne stigne u veleposlanstvo do navedenoga roka neće biti prihvaćena.

 

Prijave se šalju na adresu:

Veleposlanstvo Japana (za MEXT 2024)

Boškovićeva 2, 10000 Zagreb

 

* prijave poslane elektronskom poštom neće biti prihvaćene.

 

 

3. Kalendar

 

Testiranja i intervju za MEXT 2024 (primarni odabir/First screening) održat će se 29. i 30. lipnja 2023. godine u veleposlanstvu.

Detalji o istim bit će objavljeni naknadno kandidatima.

 

Rasporedi testiranja u veleposlanstvu se razlikuju prema kategorijama stipendija kako slijedi:

 

ZA ① (Post)Diplomski istraživački studij:

 

2023

srpanj: rezultati primarnog odabira u veleposlanstvu*

do 25. kolovoza: predaja zahtjeva za nominalni prihvat sveučilištu u Japanu

listopad-prosinac: sekundarni odabir (Second screening) kandidata od strane MEXT-a u Tokiju

 

 

2024

siječanj: KONAČNI REZULTATI MEXT-a s rješenjem o raspoređivanju stipendista na sveučilište u Japanu

travanj ili rujan/listopad: odlazak u Japan

 

*VAŽNO: nevezano za uspjeh kandidata do ovog dijela natječaja, konačan rezultat o dodjeli stipendije ovisi o prihvatu stipendista na sveučilištu u Japanu i sekundarnom izboru MEXT-a.

 

 

ZA: ②Preddiplomski studij, ③Stručni studiji na višim tehnološkim školama, ④Stručno usavršavanje na višim školama:

 

2023

srpanj: rezultati primarnog odabira u veleposlanstvu*

listopad: sekundarni odabir kandidata od strane MEXT-a u Tokiju

studeni: KONAČNI REZULTATI MEXT-a

 

 

2024

travanj: odlazak u Japan**

 

*VAŽNO: nevezano za uspjeh kandidata do ovog dijela natječaja, konačan rezultat o dodjeli stipendije ovisi o sekundarnom izboru MEXT-a.

**Za ② Preddiplomski studij, kandidati koji raspolažu dovoljnim znanjem japanskog jezika mogu se izravno upisati na sveučilište bez pohađanja pripremne godine u Japanu. U tom slučaju, postoji mogućnost da takav kandidat u Japan ode u rujnu/listopadu 2023. pod određenim uvjetima. Za detalje molimo provjeriti smjernice.

 

 

 

4. Važne napomene i često postavljana pitanja

 

OPĆI HODOGRAM IZBORA KANDIDATA U VELEPOSLANSTVU (FIRST SCREENING):

 

Prispjeće prijava > pregled prijavne dokumentacije i odabir kandidata > poziv odabranih kandidata na pismeno testiranje > intervju pred komisijom* > rezultati primarnog odabira (First Screening) > dokumenti se šalju u Japan na sekundrni odabir (Second Screening)

 

* kandidati koji zadovolje na pismenom testiranju bit će pozvani u veleposlanstvo na intervju pred ispitivačkom komisijom. Pismeno testiranje je OBAVEZNO za dobivanje stipendije. Svi kandidati pišu ispite iz engleskog i japanskog jezika bez obzira na vrstu stipendije za koju se prijavljuju (preddiplomski, diplomski, više tehnološke škole, više škole), uz ispite ostalih predmeta ovisno o izabranim smjerovima (preddiplomski, tehnološke škole).

 

 

 

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA ZA (POST)DIPLOMSKI ISTRAŽIVAČKI STUDIJ:

 

a. Svi oblici sažetka diplomskog rada (Abstracts of the theses) su prihvatljivi. Sažeci se koristite kao osnova za ocjenu akademske sposobnosti kandidata. Na početku sažetka kandidat obavezno mora napisati svoje ime i prezime.

b. Kandidati se mogu prijaviti za istraživanje/studij iz područja koje su studirali/diplomirali na sveučilištu, ili srodno područje. Područje istraživanja/studija mora biti ono područje koje kandidati mogu istraživati/studirati na diplomskim studijima japanskih sveučilišta.

 

 

 

OPĆA ČESTO POSTAVLJANA PITANJA I NAPOMENE:

 

1. Preporuča se donošenje prijavne dokumentacije osobno ili slanje preporučenom poštom, radi mogućnosti gubitka pošiljke.

2. Uz svaki dokument prijavne dokumentacije koji u originalu (ili ovjerenoj kopiji) nije na engleskom ili japanskom jeziku OBAVEZNO se mora priložiti engleski ili japanski prijevod. Prijevod ne mora obaviti sudski tumač - kandidat dokumente može prevesti sam.

3. Kandidat mora označiti sve stranice prijavne dokumentacije odgovarajućim brojem u gornjem desnom uglu stranice, a u skladu s dijelom prijave na koji se odnosi (npr. broj (1) za Application Form, broj (3) za Grade Transcript. itd. U slučaju da je dokument ispisan obostrano, potrebno je označiti gornji desni ugao na obje strane papira (pozadina dokumenta sa službenom ovjerom ili pečatom računa se kao stranica).

4. Molimo NE spajajte dokumente klamericom.

5. U odjeljku Academic Background u prijavnici (Application Form), ukupno trajanje školovanja treba uključivati trajanje ljetnog, zimskog i proljetnog odmora za svaku akademsku/školsku godinu. Molimo, ne oduzimajte trajanje odmora od zbroja školskih godina.

6. Ukoliko se prilažu kopije pojedinih dokumenata (npr. diploma, svjedodžba), iste moraju biti ovjerene u instituciji koja ih je izdala (škola/fakultet) ili od strane javnog bilježnika.

7. Preporučuje se da kandidati zadrže jedan set kopija predanih dokumenata za vlastite potrebe.

8. Veleposlanstvo nije obavezno, niti je u mogućnosti, iznositi detalje o neuspjehu kandidata u bilo kojoj fazi procesa.

 

 

 

 

5. Dodatne korisne poveznice

 

Study in Japan

Portal o istraživanju

Službena stranica MEXT

WEB Japan

• Učite japanski online: 1 2 3

 

 

U slučaju nejasnoća ili dodatnih pitanja, molim obratite nam se telefonom ili elektronskom poštom:

 

- Telefon: 01 4870 650

- E-mail: information-culture@zr.mofa.go.jp

 

Dolazak u veleposlanstvo radi konzultacija je također moguć, uz prethodnu najavu.