Preporuka za putovanje u Japan

Dragi putnici u Japan: preporučamo sklapanje police putnog osiguranja.


Ukoliko zaključite policu putnog osiguranja osjećat ćete se sigurno, čak i u hitnim situacijama, a možete i uživati u putovanju.


Troškovi liječenja u Japanu mogu biti izuzetno visoki. Ukoliko Vaša polica putnog osiguranja pokriva troškove liječenja u dovoljnoj mjeri, usluga će Vam biti ukazana bez brige.


Preporučamo policu putnog osiguranja s dodatnom uslugom bolničkog upućivanja od strane osiguravajuće kuće, uslugom prevođenja između liječnika i pacijenta, te uslugom direktnog plaćanja medicinske usluge između liječničke ustanove i osiguravajuće kuće. (Preporučamo da prije putovanja provjerite detalje osiguranja. Na primjer, perinatalna medicinska skrb nije pokrivena policom putnog osiguranja i može biti skupa.)