Raspisan je natječaj za dodjelu stipendija Vlade Japana za studij japanologije i za program stručnog usavršavanja za učitelje i profesore osnovnih i srednjih škola

Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije Japana (MEXT) objavilo je natječaj za dodjelu stipendija stranim studentima za studij japanologije i za program stručnog usavršavanja za učitelje i profesore osnovnih i srednjih škola u Japanu. Detalji o programima i rokovima navedeni su u nastavku.

 

1. KATEGORIJE

 

A. STIPENDIJE ZA STUDENTE JAPANOLOGIJE

 

Za: studente sveučilišnog studija japanologije koji imaju završenu prvu godinu studija (od 1. rujna 2023.)

Uvjet: kandidati rođeni između 2. travnja 1994. i 1. travnja 2006. godine

Trajanje stipendije: godina dana, od listopada 2024.

 

Sve potrebne upute i prijavna dokumentacija nalaze se ovdje

Popis sveučilišnih programa za popunjavanje formulara Placement Preference Application (Japanese Studies) pronađite ovdje: 1 2 3 4 5.

 

 

B. STIPENDIJE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U JAPANU UČITELJA I PROFESORA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

 

Za: učitelje i profesore osnovnih i srednjih škola zaposlenih na neodređeno vrijeme i s najmanje 5 godina radnog iskustva u školi (od 1. listopada 2024.)

Uvjet: kandidati rođeni na ili nakon 2. travnja 1989. godine

Trajanje stipendije: od listopada 2024. do ožujka 2026.

 

Sve potrebne upute i prijavna dokumentacija nalaze se ovdje

Popis sveučilišnih programa za popunjavanje formulara Placement Preference Application (Teacher Training) možete pronaći ovdje.

 

 

2. ROK ZA PRIJAVE: 16. veljače 2024.

 

Prijavnu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poslati poštom.

Prijavna dokumentacija koja se šalje poštom mora stići u veleposlanstvo do 16. veljače 2024. najkasnije do 17:00 sati.

Prijavna dokumentacija koja ne stigne u veleposlanstvo do navedenoga roka neće biti prihvaćena.

 

Prijave se šalju na adresu:

Veleposlanstvo Japana (za MEXT 2024)

Boškovićeva 2, 10000 Zagreb

 

3. KALENDAR TESTIRANJA

 

Pismeno testiranje održat će se 4. ožujka u Veleposlanstvu Japana, a intervjui s kandidatima koji zadovolje na pismenom testiranju održat će se dan kasnije 5. ožujka.

 

 

4. OPĆA ČESTO POSTAVLJANA PITANJA I NAPOMENE:

 

1. Osoblje veleposlanstva preporučuje donošenje dokumenata osobno ili slanje preporučenom poštom, radi mogućnosti gubitka pošiljke.

2. Dokumenti poslani elektronskom poštom neće biti prihvaćeni. Uz svaki dokument prijavne dokumentacije koji u originalu (ili ovjerenoj kopiji) nije na engleskom ili japanskom jeziku OBAVEZNO se mora priložiti engleski ili japanski prijevod.

Prijevod ne mora obaviti sudski tumač - kandidat dokumente može prevesti sam.

3. Kandidat mora označiti sve stranice prijavne dokumentacije odgovarajućim brojem u gornjem desnom uglu stranice, a u skladu s dijelom prijave na koji se odnosi (npr. broj (1) za Application Form, broj (3) za Grade Transcript. itd. U slučaju da je dokument printan na obje strane papira, potrebno je označiti gornji desni ugao obje strane na papiru (pozadina dokumenta sa službenom ovjerom ili pečatom računa se kao stranica).

4. Molimo ne spajajte dokumente klamericom.

5. U odjeljku Academic Background u prijavnici (Application Form), ukupno trajanje školovanja treba uključivati trajanje ljetnog, zimskog i proljetnog odmora za svaku akademsku/školsku godinu. Molimo, ne oduzimajte trajanje odmora od zbroja školskih godina.

6. Pismo preporuke (Recommendation Letter) treba biti priloženo u zasebnoj koverti zapečaćenoj od strane osobe koja izdaje preporuku.

7. Ukoliko se prilažu kopije pojedninih dokumenata (npr. diploma, svjedodžba), iste moraju biti ovjerene u instituciji koja ih je izdala (škola/fakultet) ili od strane javnog bilježnika.

8. Fotokopije svih dokumenata su obavezne. Molimo predajte najmanje po tri kopije svakog od svojih dokumenata. Popis potrebnih dokumenata za prijavu provjerite u smjernicama (Application Guidelines)

9. Preporučuje se da kandidati zadrže jedan set kopija svih predanih dokumenata za vlastite potrebe.

10. Veleposlanstvo nije obavezno, niti je u mogućnosti, iznositi detalje o neuspjehu kandidata u bilo kojoj fazi procesa.