Raspisan je natječaj za dodjelu stipendija Vlade Japana za studij japanologije i za program stručnog usavršavanja za učitelje i profesore osnovnih i srednjih škola u 2021. godini

Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije (MEXT) objavilo je natječaj za dodjelu stipendija stranim studentima za studij japanologije i za program stručnog usavršavanja za učitelje i profesore osnovnih i srednjih škola u Japanu. Detalji o programima i rokovima navedeni su u nastavku.

 

1. KATEGORIJE

 

A. STIPENDIJE ZA STUDENTE JAPANOLOGIJE

 

Za: studente sveučilišnog studija japanologije koji imaju završenu prvu godinu studija

Uvjet: kandidati rođeni između 2. travnja 1991. i 1. travnja 2003. godine

Trajanje stipendije: godina dana, od listopada 2021. (uslijed pandemije COVID-19 može doći do promjena.)

 

Sve potrebne upute i prijavna dokumentacija nalaze se ovdje

Popis sveučilišnih programa za popunjavanje formulara Placement Preference Application (Japanese Studies) možete pronaći ovdje

 

B. STIPENDIJE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U JAPANU UČITELJA I PROFESORA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

 

Za: učitelje i profesore osnovnih i srednjih škola zaposlenih na neodređeno vrijeme i s najmanje 5 godina radnog iskustva u školi

Uvjet: kandidati rođeni na ili nakon 2. travnja 1986. godine

Trajanje stipendije: od listopada 2021. do ožujka 2023. (uslijed pandemije COVID-19 može doći do promjena.)

 

Sve potrebne upute i prijavna dokumentacija nalaze se ovdje

Popis sveučilišnih programa za popunjavanje formulara Placement Preference Application (Teacher Training) možete pronaći ovdje

 

2. ROK ZA PRIJAVE: 26. veljače 2021.

 

Prijavna dokumentacija mora stići u veleposlanstvo 26. veljače 2021. najkasnije do 17:00 sati.

Prijavna dokumentacija koja ne stigne u veleposlanstvo do navedenoga roka neće biti prihvaćena.

 

Prijave se šalju na adresu:

Veleposlanstvo Japana (za MEXT 2021)

Boškovićeva 2, 10000 Zagreb

 

3. KALENDAR TESTIRANJA

 

Testiranja i intervju za MEXT 2021 (primarni odabir/First screening) održat će se u prvoj polovici ožujka 2021. godine u veleposlanstvu.

Detalji o istim bit će objavljeni naknadno na ovim stranicama.

 

* Molimo imajte na umu da bi radi pandemije COVID-19 moglo doći do daljih promjena ili otkazivanja natječaja.

 

4. OPĆA ČESTO POSTAVLJANA PITANJA I NAPOMENE:

 

1. Osoblje veleposlanstva preporučuje donošenje dokumenata osobno ili slanje preporučenom poštom, radi mogućnosti gubitka pošiljke.

2. Dokumenti poslani elektronskom poštom neće biti prihvaćeni. Uz svaki dokument prijavne dokumentacije koji u originalu (ili ovjerenoj kopiji) nije na engleskom ili japanskom jeziku OBAVEZNO se mora priložiti engleski ili japanski prijevod.

Prijevod ne mora obaviti sudski tumač - kandidat dokumente može prevesti sam.

3. Kandidat mora označiti sve stranice prijavne dokumentacije odgovarajućim brojem u gornjem desnom uglu stranice, a u skladu s dijelom prijave na koji se odnosi (npr. broj (1) za Application Form, broj (3) za Grade Transcript. itd. U slučaju da je dokument printan na obje strane papira, potrebno je označiti gornji desni ugao obje strane na papiru (pozadina dokumenta sa službenom ovjerom ili pečatom računa se kao stranica).

4. Molimo ne spajajte dokumente klamericom.

5. U odjeljku Academic Background u prijavnici (Application Form), ukupno trajanje školovanja treba uključivati trajanje ljetnog, zimskog i proljetnog odmora za svaku akademsku/školsku godinu. Molimo, ne oduzimajte trajanje odmora od zbroja školskih godina.

6. Pismo preporuke (Recommendation Letter) treba biti priloženo u zasebnoj koverti zapečaćenoj od strane osobe koja izdaje preporuku.

7. Ukoliko se prilažu kopije pojedninih dokumenata (npr. diploma, svjedodžba), iste moraju biti ovjerene u instituciji koja ih je izdala (škola/fakultet) ili od strane javnog bilježnika.

8. Fotokopije svih dokumenata su obavezne. Molimo predajte najmanje po tri kopije svakog od svojih dokumenata. Popis potrebnih dokumenata za prijavu provjerite u smjernicama (Application Guidelines)

9. Preporučuje se da kandidati zadrže jedan set kopija svih predanih dokumenata za vlastite potrebe.

10. Veleposlanstvo nije obavezno, niti je u mogućnosti, iznositi detalje o neuspjehu kandidata u bilo kojoj fazi procesa.