15. travnja veleposlanica Kaji posjetila je Zagrebačku školu ekonomije i managementa

U siječnju ove godine dr. sc. Mato Njavro stupio je na dužnost dekana Zagrebačke škole ekonomije i managementa (ZŠEM). Budući da je nakon potresa kampus preseljen u centar grada, studenti studiraju u novom okruženju.

ZŠEM se fokusira na međunarodnu razmjenu i ima bilateralne sporazume sa pet japanskih sveučilišta. Iako trenutno nema japanskih studenata zbog pandemije koronavirusa, rečeno je da će se međunarodna razmjena ponovno pokrenuti ove jeseni. Očekuje se daljnji razvoj japansko-hrvatske razmjene kroz ZŠEM.