Veleposlanstvo Japana održalo je online seminar „Build Back Better - japanska iskustva u poslijepotresnoj obnovi”

The Embassy hosted the online Seminar “Build Back Better - Sharing Japanese Experience in Earthquake Reconstruction”

U dane 25. veljače, te 3. i 5. ožujka Ministarsto prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske i Veleposlanstvo Japana zajedno su organizirali online seminar pod naslovom „Build Back Better - japanska iskustva u poslijepotresnoj obnovi”. Seminaru je nazočilo preko 50 stručnjaka koji su u vladi uključeni u poslijepotresnu obnovu Hrvatske, predstavnici lokalnih zajednica te znanstvenici.

Hrvatsku su u 2020. godini pogodili snažni potresi, magnitude 5.5 s epicentrom u sjevernom dijelu glavnog grada Zagreba u ožujku 2020., i magnitude 6.2 s epicentrom u Petrinji u Sisačko-moslavačkoj županiji u prosincu 2020. Hrvatska, koja trenutno naporno radi na obnovi, zatražila je dijeljenje poznatih japanskih iskustava i ekspertiza u poslijepotresnoj obnovi i smanjenju rizika od nepogoda. Opis sadržaja svakog pojedinog dijela seminara nalazi se u nastavku. Sudionici su postavili mnogo zaminljivih pitanja i iskazali želju za daljnjim mogućnostima dijeljenja znanja.

 

On February 25th, March 3rd and March 5th, the Croatian Ministry of Physical Planning, Construction and State Assets and Embassy co-organized the online Seminar titled “Build Back Better - Sharing Japanese Experience in Earthquake Reconstruction”. The Seminar was attended by 50 or more experts involved in the post-earthquake reconstruction in Croatia in the government, the local governments and the academia.

Croatia was hit by two strong earthquakes in 2020, a magnitude 5.5 earthquake with an epicenter in the northern part of the capital Zagreb in March 2020, and a magnitude 6.2 earthquake with an epicenter in Petrinja, Sisak-Moslavina county in December 2020. Japanese wellknown experience and expertise in earthquake reconstruction and disaster risk reduction were asked to be shared with Croatia working hard in the reconstruction. Each session of the Seminar is as below. Participants expressed lots of interesting questions, and requests for further opportunities for knowledge sharing.

 

 

 

 

Prvi dio: Dr. TAKEYA Kimio, cijenjeni tehnički savjetnik za smanjenje rizika od nepogoda (DDR, Disaster Risk Reduction), JICA (Japanska agencija za međunarodnu suradnju) i gostujući profesor, IRIDeS (Međunarodni institut za istraživanje znanosti o nepogodama), Sveučilište Tohoku, predstavio je ulogu vlade, “Build back better” primjere iz drugih zemalja i dr., a kako bi se pronašle poveznice u politikama smanjenja rizika od nepogoda.

The first session: Dr. TAKEYA Kimio, Distinguished Technical Advisor on DRR (Disaster Risk Reduction), JICA (Japan International Cooperation Agency) & Visiting Professor, IRIDeS (International Research Institute of Disaster Science), Tohoku University, introduced the role of the government, “Build Back Better” examples from other countries etc., to seek a common ground on the disaster risk reduction policy.

 

Drugi dio: Dr. NISHIKAWA Satoru, profesor, Sveučilište Nagoya govorio je o javnoj administraciji i njenoj ulozi u sprečavanju nepogoda, povijesti administracije za sprječavanje nepogoda od potresa u Japanu, spoznajama i prikupljenim znanjima, ulozi ministarstava, koordinaciji mjera na nacionalnoj razini, širenje kulture sprječavanja nepogoda.

The second session: Dr. NISHIKAWA Satoru, Professor, Nagoya University, explained about disaster prevention administration; history of administration on earthquake disaster prevention in Japan, lessons learned and knowledge, role of the ministries, coordination of measures at the national level, promotion of disaster prevention culture.

 

Treći dio: Dr. HAYASHI Haruo, predsjednik, Državni institut za istraživanje Zemlje i otpornost na nepogode (NIED), govorio je o načinima kako zemlju učiniti otpornom na nepogode te primjere rješenja koja se mogu primijeniti na Hrvatsku, a temeljem seizmičkih podataka potresa koji su se dogodili u Hrvatskoj.

The third session: Dr. HAYASHI Haruo, President, NIED (National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience), explained how to make a country disaster resilient and solution examples which can be introduced to Croatia, based on the seismic data of earthquakes that occurred in Croatia.

 

Iskreno se nadamo da će japanska iskustva i znanja predstavljena na seminaru biti korisna u poslijepotresnoj obnovi u Hrvatskoj, te da će doprinijeti daljnjem jačanju znanstvene suradnje između dvije zemlje.

It is our sincere hope that Japanese knowledge and experience shared in the Seminar will be useful for the reconstruction in Croatia after the earthquakes and will contribute to further enhance academic exchange between the two countries.