8. studenoga u Muzeju Mimara održali smo Dan Japana

Dan Japana je, uz Tjedan Japana kojeg održavamo u proljeće, jedan od dva glavna kulturna događanja Veleposlanstva Japana. Otvorenje ovogodišnjeg Dana Japana iskoristili smo za promociju Olimpijskih i paraolimpijskih igara u Tokiju 2020, a osim toga održali smo niz predavanja, demonstracije, radionice i dr.

Od srca zahvaljujemo Hrvatskom olimpijskom odboru, Hrvatskom paraolimpijskim odboru, sadašnjim i bivšim olimpijcima i paraolimpijcima, predavačima, društvima koja promiču japansku kulturu i vezanim tvrtkama koje su pridonijele održavanju ovog Dana Japana.

 

 

● Hrvatski olimpijski i paraolimpijski odbori predstavili su nam Olimpijske i paraolimpijske igre u Tokiju 2020 (panel razgovor sa para/olimpijcima koji su sudjelovali na tokijskim igrama 1964. godine, i onima koji u Tokio odlaze iduće godine)

● predstavljanje tvrtke Toyota o Olimpijskim igrama 2020 i predstavljanje vozila prilagođenog za invalide

● ParaBOX – multimedijska instalacija za promociju paraolipmijskih igara (simulacija iskustva slijepih osoba, omogućili Hrvatski paraolimpijski odbor i Allianz osiguranje)

● demonstracije osam borilačkih vještina

● predavanje o turizmu u Japanu, Japan National Tourist Organization

● predavanje i demonstracija ikebane

● predavanje i demonstracija ceremonije čaja

● predavanje i demonstracija japanske kuhinje

● foto kutak tvrtke Canon i yukata kutak

● predavanje o japanskom jeziku

● predavanje o sakeu

● origami radionica i izložba

● igo radionica

● bonsai izložba

● izložba haiku umjetnosti

● radionica kaligrafije

● predstavljanje studija japanologije (Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Puli)

 


Pozdravni govor veleposlanice Kaji

 


Pozdravni govor Zlatka Mateše, predjednika HOO-a

 

 


Pozdravni govor Ratka Kovačića, predjednika HPO-a

 


Predstavljanje Tokija 2020 ①

 

 


Predstavljanje Tokija 2020 ②

 


Kendo demonstracija

 

 


Kenjutsu demonstracija

 


Judo demonstracija

 

 


Aikido demonstracija

 


Karate demonstracija

 

 


Kyudo demonstracija

 


Nanbudo demonstracija

 

 


Ninjutsu demonstracija

 


Promocija paraolimpijskih igara, ParaBOX

 

 


Toyota osobno vozilo prilagođeno za korištenje invalida

 


JNTO predavanje o turizmu u Japanu

 

 


Predavanje i demonstracija ikebane

 


Predavanje i demonstracija ceremonije čaja

 

 


Predavanje i demonstracija japanske kuhinje

 


Foto/yukata kutak

 

 


Predavanje o japanskom jeziku

 


Predavanje o sakeu

 

 


Origami radionica

 


Origami izložba

 

 


Igo radionica

 


Predstavljanje programa japanologije

 

 


Izložba haiku umjetnosti

 


Kutak za kaligrafiju

 

 


Bonsai izložba

 


publika (multimedijska dvorana)

 

 


Publika (vanjski prostor)

 


publika (glavna aula)