Japanske kulturne organizacije 21. i 23. veljače sudjelovale su na manifestacijama Japan u Rijeci i Riječkom karnevalu

Kulturna manifestacija Japan u Rijeci održana je u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, a domaćin je bila Turistička zajednica Grada Rijeke koja je 2020. godine proglašena Europskom prijestolnicom kulture. Mnogobrojna publika bila je oduševljena izvedbama, a dvorana je bila puna obzirom da su ulaznice razgrabljene. Izvođači su bili članovi triju grupa iz grada Kawasakija, grada prijatelja Rijeke.

Drugi nastup uslijedio je 23. veljače na Riječkom karnevalu koji je treći najveći na svijetu, nakon onog u Riju i Veneciji. Lokalne novine naveliko su izvještavale o nastupu sudionika iz Japana.

Zahvajujući ovako bogatoj kulturnoj razmjeni očekujemo daljnje širenje razumijevanja između Japana i Hrvatske.

 

○ Kawasaki International Friendship Association(K.I.F.A.)

 


društvo za očuvanje tradicije Musashino Taiko

 


Društvo ceremonije čaja Kawasaki

 

 


Jissen sveučilište za žene

 


Ougino-kai

 

 

○ grupe Jelene Yamasaki

 


Ichi Toya, profesionalna samurai grupa

 


Ichi Toya, radionica za djecu

 

 


Hagakure, wadaiko grupa

 


kaligraf Baikei Uehira

 

 

〇 Riječki karneval