Vlada Japana dodjeljuje Orden izlazećeg sunca sa zlatnom i srebrnom zvijezdom dr. Dragi Štambuku, bivšem veleposlaniku Republike Hrvatske u Japanu

21. svibnja Vlada Japana je objavila da će odlikovati dr. Dragu Štambuka, bivšeg veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu, Ordenom izlazećeg sunca sa zlatnom i srebrnom zvijezdom, a radi njegovog doprinosa jačanju veza i prijateljskih odnosa između Japana i Republike Hrvatske.


Kao veleposlanik Republike Hrvatske u Japanu, osim napora uloženih u jačanje veza između dvije zemlje, dr. Štambuk je radio na razmjeni kroz pjesništvo i haiku poeziju doprinoseći time međusobnom razumijevanju Japana i Hrvatske, ali i širenju haiku poezije ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu.


Veleposlanstvo Japana u Republici Hrvatskoj izražava svoje poštovanje dr. Dragi Štambuku na njegovim dugogodišnjim naporima, te mu čestita na dodijeljenom odlikovanju.