od 2. do 8. ožujka održali smo Tjedan Japana

Ove godine smo po peti put održali niz događanja kojima hrvatskoj publici predstavljamo japansku kulturu i mogućnost da ju iskuse uživo. U sklopu Tjedna Japana održali smo razna predavanja, demonstracije, radionice i dr.

Svima koji su nas posjetili ove godine zahvaljujemo na njihovom dolasku. Također, zahvaljujemo hotelu Westin Zagreb kao suorganizatoru, kao i svima koji su podržali i koji su pridonijeli realizaciji ove manifestacije.

 


Prezentacija turizma u Japanu(u suradnji s JNTO)

 

 

 

 

Predavanje i demonstracija japanske kuhine (u suradnji s Gyoza&Sake Barom i Yasujukijem Ikemotom, kuharom rezidencije Veleposlanstva Japana)

 

 


Taiko recital, predavanje i radionica (u suradnji s grupom Kiyo Kito Taiko)

 

 


Predavanje o Festivalu lutaka i radionica bon plesa (u suradnji s JCC Zagreb)

 

 

 

 

Predstavljanje olimpijskih i paraolimpijskih igara u Tokiju(u suradnji s Hrvatsko japanskim gospodarskim i kulturnim društvom i Hrvatskim olimpijskim odborom)

 

 

 

 

Predavanje i demonstracija ceremonije čaja i koto recital (u suradnji s Emi Murata sa Sveučilišta u Zagrebu, i Nagisom Moritoki sa Sveučilišta u Ljubljani)

 

 


Koncert prijateljstva Japana i Hrvatske (u suradnji s Matejom Meštrovićem i ansamblom Expressto, i Hrvatskom udrugom za školovanje pasa vodiča i mobilitet)

 

 


Predstavljanje japanskih festivala (u suradnji s Japansko hrvatskim društvom Makoto)

 

 


Predavanje o japanskoj filmografiji i projekcija japanskog anime filma ( u suradnji s Tanjom Vrvilo)

 

 

Osim spomenutog, u prizemlju hotela predstavili smo sljedeće:

・japanski menu u restoranu Kaptol

・izložba Hina lutaka

・bonsai izložba (u suradnji s Bonsai udrugom ZEN)

・origami izložba (u suradnji s Hrvatskim origami društvom)

・izložba japanskih grafika (u suradnji s Japan Print Association)

・izložba japanske kaligrafije