1. listopada u Varaždinu i Zagrebu održana su predavanja o haiku poeziji

Ova predavanja održana su u sklopu 25. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa Japana i Hrvatske, a u organizaciji Veleposlanstva Japana i Japanske fondacije.

Zahvaljujući naporima dr. Vladimira Devidéa, haiku je vrlo popularan u Hrvatskoj. Mnogo ljudi uživa u pisanju haiku stihova, a neke ga škole kroz školske programe predstavljaju svojim učenicima. Ipak, mnogi ne poznaju osnovna haiku pravila poput ograničenja od 17 slogova, ili pak korištenje sezonskih riječi.

U predavanju naslovljenom „Zašto je haiku tako kratak?“ pisac i pjesnik Natsuki Ikezawa govorio je o povijesti japanske književnosti, te razvoju haiku poezije kroz povijijest - od dugih pjesničkih oblika do stihova od 17 slogova.

Nakon toga, književnik Takeaki Hori u predavanju „Živi život haikua“ pojašnjava terminologiju „sezonskih riječi“ (kigo), te kroz poznati stih Bashoa (Staro jezero) govori o poteškoćama prevođenja haiku stihova na strane jezike. U svom se predavanju osvrnuo i na internacionalizaciju haikua.

 


predavanje g. Ikezawe

 


predavanje g. Horija

 detalj s predavanja