27. listopada veleposlanik Ide i prvi tajnik Masashi Shigeno u posjeti predsjedniku Vijeća Mladenu Cerovcu i zamjenici predsjednika Vijeća Vesni Patrlj Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja

 

 

 Predsjednik Vijeća Cerovac pojasnio je detalje o Agenciji i opisao svakodnevne aktivnosti. Veleposlanik Ide kazao je kako je rad Agencije izuzetno važan za razvoj hrvatskog gospodarstva, ali i za razvoj japansko-hrvatskih gospodarskih odnosa, izrazivši nadu u ispravan rad Agencije.

 Predsjednik Vijeća Cerovac kazao je kako su gosti japanskog privatnog i javnog sektora uvijek dobrodošli u posjet Agenciji.