14. svibnja veleposlanik Ide na Veleučilištu Velika Gorica na otvorenju konferencije Dani kriznog upravljanja održao uvodni govor pod naslovom Četiri godine nakon velikog potresa u istočnom Japanu – lekcije i buduća perspektiva

 

 

Konferencija se održala na Veleučilištu Velika Gorica. Veleposlanik Ide izrazio je zahvalnost na potpori koju je Japan pred četiri godine primio od hrvatskog privatnog i javnog sektora, te objasnio trenutne napore u obnovi Japana. Tom prilikom prikazan je i film „Put k obnovi“ u trajanju od 14 minuta.

Nakon toga pojasnio je kako razni oblici uzajamne potpore između Japana i Hrvatske postoje i sada, a primjer tomu su potpore koju Veleposlanstvo Japan pruža preko Hrvatskog Crvenog križa, ili potpore vezane uz mjere protiv klizišta u Hrvatskoj.

Ovaj uvodni govor pratilo je oko 400 sudionika.

 

Više o konferenciji može se pronaći na službenim stranicama: http://www.dku.hr/?lang=en