22. svibnja veleposlanik Ide i prvi tajnik Shigeno posjetili su Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Dekan prof.dr.sc. Lajoš Žager, prodekan prof.dr.sc. Jurica Pavičić, i voditeljiva Ureda za međunarodnu suradnju gđa. Suzana Karabaić pojasnili su sljedeće:

  • Ekonomski fakultet osnovan je 1969. godine

  • Na fakultetu predaje oko 250 predavača, studenata je oko 7000, a svake godine diplomira ih oko 1300.

  • Postoji 17 katedri, poput računovodstva, managementa i dr.

  • Postoje i programi na engleskom jeziku.

  • Većinom se surađuje s europskim fakultetima, no postoji suradinja s fakultetima iz Turske, Kine, Koreje, Tajvana. Postoji suradnja sa Sveučilištem Chuo u Japanu na kojem su boravili i neki studenti.

  • Postoji želja za razmjenom sa sveučilištima i tvrtkama u Japanu.

 

Veleposlanik Ide je kazao kako mu je želja doprinijeti što boljoj razmjeni.