5. svibnja učenici i profesori gimnazije Tituš Brezovački posjetili veleposlanstvo

 

 

Veleposlanik Ide je na temu UNESCO-va kulturna baština u Japanu održao predavanje o japanskoj povijesti, pojasnivši kako Japanci gledaju na vlasiti identitet. Uz to UNESCO-vu kulturnu baštinu Japana približio je kroz DVD materijale, PP prezentaciju i fotografije. Uz to pružena su objašnjenja i o nematerijalnoj kulturnoj baštini kao i baštini industrijske revolucije. Veleposlanik Ide objasnio je i kako geografski položaj kroz povijest utječe na izgradnju vlastitog identiteta, kao i postupak određivanja kulturne baštine.

Gimnazijalci u školama uče o karakteristikama zemalja u svijetu, pa su u skopu toga odlučili posjetiti Veleposlanstvo Japana. Učenici su postavljali pitanja o temeljima industrijskog razvoja Japana.