20. i 21. listopada održani su koncert i radionica japanskog glazbenog instrumenta Shakuhachi

 

 

Uz potporu grada Pule i Istarskog narodnog kazališta, Veleposlanstvo je organiziralo koncert pod naslovom Melodije bambusa u Puli. Nastupili su majstor shakuhachija g. Tadashi Tajima i violista Yasumichi Iwaki. Umjetnici su svirali kako tradicionalne tako i klasične i suvremene skladbe. Na koncertu su prisustvali gđa. Puh Belč, zamjenica gradonačelnika grada Pule i oko 400 Puljana.
21. listopada u Zagrebu je organizirana shakuhachi radionica za studente Muzičke akademije i drugih fakulteta. Sudionici su imali priliku naučiti o tehnikama sviranja shakuhachija te tumačenje tradicionalnih japanskih skladbi.

 

 
Shakuhachi koncert u Istarskom narodnom kazalištu u Puli

 Shakuhachi radionica u Zagrebu