6. studenoga veleposlanik Ide održao je za studente Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu predavanje o demokraciji u JapanuVeleposlanik je pojasnio povijest demokracije u Japanu s naglaskom da se Japan razvijao kao nacionalna država i država demokracije tek nakon Meiji restauracije, te objasnio kako su napredovale demokratske reforme nakon Drugog svjetskog rata. Na predavanju je sudjelovao preko 50 studenata.

Na pitanje studenta o amandmanima ustava, veleposlanik je pojasnio kako je osnovna politika Japana kao miroljubive države nepromjenjiva, a amandmanima se omogućuje obrambena politika i mjere koje odgovaraju promjenama u sigurnosnom okruženju oko Japana.

Prije predavanja veleposlanik Ide razgovarao je s dr. Lidijom Kos-Stanišić, dekanicom Fakulteta političkih znanosti, i dr. Nenadom Zakošekom, bivšim dekanom fakulteta.