16. rujna veleposlanik Ide posjetio Nj.E. g. Gordana Marasa, ministra poduzetništva i obrta16. rujna veleposlanik Ide posjetio je Nj.E. g. Gordana Marasa, ministra poduzetništva i obrta. Tom su prilikomu razmijenili mišljenja o suradnji između Japana i Hrvatske. Veleposlanik Ide je objasnio aktivnosti japanskih tvrtki u Hrvatskoj, a ministar Maras je izrazio interes za gospodarsku situaciju u Japanu i politiku Vlade Japana po pitanju razvoja poduzetništva i obrta.

 

Veleposlanik Tsuji i g. Mlakar

Nj.E. g. Gordan Maras, ministar poduzetništva i obrta i Nj.E. veleposlanik Keiji Ide