11. listopada veleposlanik Ide posjetio je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Veleposlanik Ide sastao se i razgovarao s prof.dr.sc. Knjazom, dekanom fakulteta, i sudjelovao na treningu aikida kojeg je organizirao Hrvatski aikido savez.

Fakultet je izrazio želju za uspostavom suradnje s kineziološkim fakultetima u Japanu. Presjednik Hrvatskog aikido saveza g. Tadić objasnio je koliko se i kako aikido do sada proširio u Hrvatskoj.