Izjava Nj.E. g. Fumija Kishide, ministra vanjskih poslova Japana, prigodom pristupanja Hrvatske Europskoj Uniji:

 

 

Hrvatsko pristupanje Europskoj uniji potvrđeno je na sjednici Europskog vijeća 26. i 27. lipnja 2013. Japan upućuje čestitke Republici Hrvatskoj, i očekujemo da će hrvatsko pristupanje Europskoj uniji doprinijeti razvoju odnosa Japana i EU, kao i bilateralnih odnosa naših dviju zemalja.

 

Japan i EU u međunarodnoj zajednici dijele posebnu odgovornost i zajedničke vrijednosti poput slobode, demokracije, ljudskih prava i vladavine prava. Prilikom današnjeg hrvatskog pristupanja EU, izražavamo spremnost za daljnjim produbljivanjem suradnje s Hrvatskom, s kojom ove godine obilježavamo i dvadesetu obljetnicu diplomatskih odnosa.