Odjel za kulturu i obrazovanje

| Povratak |


Nominalna potpora Veleposlanstva Japana

Iako Veleposlanstvo Japana nije u mogućnosti novčano potpomoći projekte vezane uz Hrvatsku, postoji mogućnost davanja nominalne potpore (kōen) projektima i događanjima koja ispunjavaju određene uvjete.線Korištenje nominalne potporeNominalna potpora može se koristiti samo za pojedinačni projekt ili događanje za koji je potpora odobrena, sukladno prijavnoj dokumentaciji i izdanom rješenju.

Bilo koja promjena oblika, svrhe ili sadržaja projekta ili događanja ili načina korištenja nominalne potpore mora se najaviti veleposlanstvu. Promjene mogu rezultirati povlačenjem nominalne potpore.

Nominalna potpora dodjeljuje se isključivo projektima i događanjima koji imaju izraženu povezanost s Hrvatskom i Japanom, u čijoj organizaciji i realizaciji u pravilu sudjeluju provjereni partneri.

Nominalna potpora u pravilu se ne izdaje projektima ili događanjima komercijalne, vjerske ili političke prirode.

Nominalna potpora odnosi se isključivo na potporu veleposlanstva točno određenom projektu ili događanju, pa prestankom tog projekta ili događanja prestaje i njegova nominalna potpora.線Prihvaćanje uvjeta za dobivanje nominalne potporeU slučaju dodjele nominalne potpore, podrazumijeva se da je strana kojoj se potpora daje pročitala i razumjela gore navedene uvjete, kao i moguće dodatne uvjete priložene uz pismenu dozvolu nominalne potpore. Strana kojoj se dodjeljuje potpora potvrđuje razumijevanje i prihvaćanje takvih uvjeta potpisanom prijavnom dokumentacijom koju predaje veleposlanstvu.

Nakon izdavanja potpore veleposlanstvo zadržava pravo kontrole nad izdanom potporom, te zadržava pravo povlačenja potpore i javne objave povlačenja potpore.

Ukoliko se nominalna potpora koristi u svrhu različitu od one koja je određena i prethodno dogovorena, veleposlanstvo će povući danu potporu.


Upute za prijavu zahtjeva za dobivanje nominalne potpore kao i potrebne formulare možete pronaći ovdje (sadržaj uputa i formulara je na engleskom jeziku).