17. travnja potpisan je sporazum između Sveučilišta u Wakayami i Sveučilišta u Osijeku

Sveučilište Wakayama i Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku potpisali su sporazum o suradnji i razmjeni.

Sveučilišta su do sada surađivala na zajedničkim poljima interesa, održali su međunarodne simpozije u Japanu i Hrvatskoj te razmjenjivali predavače, a sada je potpisan i sporazum.

Sporazumom je definirana kulturna, obrazovna i znanstvena istraživačka suradnja, a planirana je i razmjena predavača, studenata, zajednička istraživanja i dr.